Urlop macierzyński dla taty w Holandii!

Od pierwszego stycznia, zmieniły się przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego dla wszystkich tatusiów w Holandii!Wcześniej przysługiwało max. 2 dniu takiego płatnego urlopu, a teraz jest to jeden tydzień z możliwością przedłużenia do max. 5 tygodni. Uwaga! Za pozostałe cztery tygodnie otrzymamy 70% naszego stałego wynagrodzenia. Dobrą informacją jest również fakt, iż dodatek do opieki nad dzieckiem […]

Zasiłek na dziecko w Holandii

Zasiłek na dziecko w Holandii przysługuje osobom pracu­ją­cym legal­nie, za które pra­co­dawca odprowadza składki na ubez­piecze­nie społeczne. Min­i­malny okres zatrud­nienia i odprowadzanie składek to 3 miesiące. Zasiłek przyz­nawany jest na pod­stawie ostat­niego przepra­cow­anego roku w Holandii. Oznacza to, że w 2013 roku ubiega się o zasiłek za rok 2012 (i za bieżący, czyli 2013). Kinder­bi­js­lag wypła­cany […]

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter.

Back To Top