Zasiłek na dziecko w Holandii

Zasiłek na dziecko w Holandii

Zasiłek na dziecko w Holandii przysługuje osobom pracu­ją­cym legal­nie, za które pra­co­dawca odprowadza składki na ubez­piecze­nie społeczne. Min­i­malny okres zatrud­nienia i odprowadzanie składek to 3 miesiące. Zasiłek przyz­nawany jest na pod­stawie ostat­niego...
Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy nasz pracodawca nie przedłuży z nami umowy o pracę. Co wtedy? Jakie warunki trzeba  spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?  Przepracowałeś 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach. Nie zwoliniłeś się z...
Share This